balticstock.com, pub-3286814955549082, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Disclaimer/Atruna

1. Publicētā informācija ir ar mērķi būt patiesai, bet autors neuzņemas atbildību, ja sniegtā informācija neatbilst patiesībai.
2. Informācija tiek publicēta ar labiem nodomiem palīdzēt tiem, kam šī informācija šķiet aktuāla un noderīga.
3. Ieguldīšana akcijās un ieguldījumu fondos ietver riskus, ko jāizvērtē pirms veikt ieguldījumus.
4. Publicēta informācija nav aicinājums ieguldīt konkrētās akcijās vai finanšu instrumentos.

Tweets by balticstock